Assessment-test jezelf

Assessment

Een assessment is vandaag de dag een veelgebruikte methode om kennis, vaardigheden, capaciteiten en gedrag te testen. Met een assessment wordt duidelijk wat de capaciteiten zijn en hoe men zich in bepaalde situaties gedraagt. Vaak worden deze capaciteiten d.m.v. rollenspellen en verschillende soorten tests, zoals bijvoorbeeld een psychologische test, aan het licht gebracht. Vaak wordt een assessment uitgevoerd door een gekwalificeerd psycholoog. Je kunt altijd vragen om de uitslag/het rapport, voordat het naar de opdrachtgever gaat, in te zien. Laat je vooraf goed informeren wat er met de gegevens uit het assessment gedaan wordt en welke rechten je hebt. Vraag welke mogelijkheden je hebt als je vindt dat je onredelijk behandeld bent, of je het rapport eventueel kunt tegenhouden, zodat het niet bij de opdrachtgever komt en of je tegen de uitslag bezwaar kunt maken Een assessment is allesbehalve een toneelstukje spelen. Vaak wordt er een realistische werksituatie nagebootst waarin jij even het leidend voorwerp bent. Onderschat het niet en probeer je voor te bereiden door vooraf zelf al enkele tests af te nemen. Het geeft je rust en meer zelfvertrouwen als je al enigszins bekend bent met de wijze van testen en het soort vragen en opdrachten. Hoe en in welke vorm een assessment wordt ingevuld is per situatie en werkgever verschillend. In de praktijk zijn er eigenlijk drie hoofdtypes te onderscheiden: selectie-assessment, ontwikkelings-assessment, loopbaan-assessment. Wil jij je voorbereiden op een assessment test? dan is de volgende test wellicht geschikt om straks goed beslagen ten ijs te komen. Meestal bestaat een assessment uit verschillende onderdelen:

Persoonlijkheidstest

Een persoonlijkheidstest wordt vaak in de vorm van een vragenlijst uitgevoerd.Aan jou de taak om een reactie of je voorkeur te geven bij een stelling of een standpunt. In de regel worden er voor de vragen twee manieren gehanteerd:

 • Vrije antwoordkeuze Hierin geef je aan in welke mate je het eens of oneens bent met een bewering
 • Gedwongen antwoordkeuze Bij een gedwongen antwoordkeuze moet je een keuze maken, ook al denk je er deels anders over. Vaak moet je dan kiezen uit een bewering die het meest of minst voor jou van toepassing is.

Met een IQ-test wordt je intellectueel vermogen getoetst. Bij een intelligentietest gaat het om je kunnen en niet je reeds verworven kennis. In die zin heeft het dan ook niet veel zin om dit vooraf te oefenen. Van tevoren zelf een intelligentietest doen geeft je natuurlijk al wel een idee van wat je intellectueel vermogen is.

Vaardigheidstest

Vaardigheidstests zijn er in vele vormen beschikbaar, waaronder: geheugentest, concentratietest, administratietest, coördinatietest, handvaardigheidstest. Met een vaardigheidstest wordt gemeten in welke mate je beschikt over bepaalde vaardigheden. Denk aan: concentratie, nauwkeurigheid, reactiesnelheid, verwerken van data, oplossen van problemen, geheugen, etc.

Kennistest

Met een kennistest wordt je aangeleerde kennis gemeten. Er zijn talloze soorten kennistests, waaronder: woordenschat, taalkundigheid, beroepskennis, wiskunde, rekenen, etc

Praktijksimulatie

Een praktijksimulatietest is een veel gebruikte test bij een assessment. Er worden praktijksituaties nagebootst waarbij je je moet inleven in een rol/situatie. Hierbij worden vaardigheden als luisteren, creativiteit, probleemanalyses etc. getest.

Rollenspel: Vaak worden hier situaties nagebootst die je ook in het uitvoeren van de functie tegen kan komen. Hoe ga je om met problemen, hoe voer je de taken uit, hoe snel weet je met een veranderende situatie om te gaan, etc.

Postbakoefening (in basket) Bij een postbakoefening krijg je een fictief bakje met post (memo’s, e-mails). Aan jou om deze correspondentie af te handelen, te organiseren en te prioriteren. Met een postbakoefening komt een aantal vaardigheden aan het licht, zoals prioriteiten stellen, delegeren, besluitvaardigheid, plannen, beoordelen, etc.

Presentatie Hierbij krijg je de opdracht om voor een aantal mensen (beoordelaars) een presentatie te geven. Uiteraard wordt hier gekeken naar je communicatieve vaardigheden, overtuigingskracht, stressbestendigheid en creativiteit.

Tweegesprek In een tweegesprek (gespreksimulatie) word je getest op besluitvaardigheid, flexibiliteit, contactuele en communicatieve vaardigheden, analytisch vermogen en vaardigheden als leidinggeven. Veel voorkomende vormen zijn een functioneringsgesprek of een verkoopgesprek.

Groepsdiscussie In een groepsdiscussie voer je een discussie met een groep andere kandidaten, waarbij het uiteindelijke doel is een gezamenlijke oplossing te vinden voor het probleem/dilemma. Hier worden vaardigheden als luisteren, samenwerken, overtuigingskracht, communicatie en vasthoudendheid getest.

Fact-finding Aan jou de taak om door middel van een interview met de juiste vragen informatie naar boven te halen waarmee je een voorgelegd probleem kunt oplossen. Een techniek waarmee onder andere je analytisch denkvermogen en creativiteit worden getest.

Voorbereiding? Welke test je ook moet doen, zorg dat je je goed voorbereid. Door je goed voor te bereiden op ene test, kom je zelfverzekerder over en zul je merken dat jij je zenuwen beter in bedwang kunt houden. Om je te helpen bij de voorbereiding geven we jou al vast een aantal punten waar je goed op moet letten. Do’s en don’ts:

 

Test jezelf

Een van de beste voorbereidingen op een sollicitatiegesprek is om een aantal oefeningen (online) te doen. Ken jezelf, zodat je weet wat jij te bieden hebt en wat je te wachten staat. Maar het kan je ook helpen bij jouw beroepskeuze of omscholing. Want ook je capaciteiten en skills bepalen welke richting in jouw loopbaanontwikkeling het meest geschikt is.

Assessment oefenen Verhoog je IQ score, scoor beter op een assessment. Doe deze gratis assessment oefeningen en maak kennis met de meest voorkomende onderdelen van een assessment.

Snelle competentietest Met deze snelle competentietest zet je jouw beste competenties nauwkeurig op een rijtje. Je kiest uit een lijst van 62 van de meest voorkomende en gevraagde competenties op het gebied van werk en loopbaan.

Test je zelf

Wil jij carrière loopbaan een andere wending geven? Zoek je meer uitdaging, maar weet je niet wat voor functie of beroep bij je past? Dan is het tijd om jezelf eens grondig aan te pakken. Zoek uit wie je bent, wat je competenties zijn en waar jij weer energie van krijgt.

Kerntyperingtest Door inzicht te krijgen in wat jouw sterke en zwakke kanten zijn, krijg je tegelijk ook inzicht in wat jouw valkuilen zijn. Wat zijn kansen en wat zijn jouw bedreigingen. Met deze effectieve kerntyperingstest ontdek jij wat je sterke punten zijn.

Do's
 • Zorg dat je goed bent uitgerust
 • Wees jezelf
 • Neem de test serieus
 • Wees consequent
 • Werk geconcentreerd
Don'ts
 • Zelfingenomenheid
 • ‘Faken’
 • Kwaad worden
 • Passiviteit
 • Ongeïnteresseerd overkomen